ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πυρασφάλεια

 • Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Εγκαταστάσεις και συντηρήσεις συστημάτων κατάσβεσης και μόνιμων πυροσβεστικών υδροδοτικών δικτύων
 • Εμπόριο και συντηρήσεις πυροσβεστικών ειδών
 • Αναγομώσεις και υδραυλικές δοκιμές φορητών πυροσβεστήρων

Πυρανίχνευση

 • Μελέτες και εγκαταστάσεις συστημάτων συμβατικής και διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος και συντηρήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης
 • Εμπόριο ειδών πυρανίχνευσης

Δίκτυα υγραερίων

 • Μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων υγραερίων για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.

Συστήματα καμερών και συναγερμού

 • Εμπόριο και εγκαταστάσεις κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης

Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης

 • Εμπόριο συσκευών υγραερίου και ηλεκτρικών συσκευών παρασκευής γευμάτων
 • Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών συσκευών εστίασης
 • Εμπόριο ανταλλακτικών υγραερίου (ρυθμιστές υψηλής και χαμηλής πίεσης, κολλεκτέρ και σπιράλ φιαλών, ηλεκτροβάνες κτλ)

Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων εστίασης

 • Εμπόριο χαρτικών
 • Εμπόριο απορρυπαντικών γενικής χρήσης
 • Εμπόριο ειδών συσκευασίας
 • Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης