Οι υπηρεσίες μας

GP & Fire

• Πυρασφάλεια
• Πυρανίχνευση
• Δίκτυα υγραερίων
• Συστήματα καμερών και συναγερμού

GP & Gas

• Εμπόριο συσκευών υγραερίου και ηλεκτρικών συσκευών παρασκευής γευμάτων
• Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών συσκευών εστίασης
• Εμπόριο ανταλλακτικών υγραερίου

GP & Cleaning

• Εμπόριο χαρτικών
• Εμπόριο απορρυπαντικών γενικής χρήσης
• Εμπόριο ειδών συσκευασίας
• Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης

Σχετικά με εμάς

Η GP SAFETY ΙΚΕ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015 με σκοπό την μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας , της πυρασφάλειας και των συστημάτων ελέγχου.